RU
Back to top hospitalburgasmed.bg

Обяви за работа

Многопрофилна болница за активно лечение "Бургасмед" е част от верига лечебни заведения, функциониращи на територията на България, с екип от изявени специалисти и висококвалифицирани служители, които гарантират високо качество и компетентност на медицинското обслужване.
Ако искате да се присъедините към нашия екип, можете да подадете автобиографията си на адрес: burgasmed@bulpharma.bg.

24.01.2023 вторник

Акушерки

МБАЛ БУРГАСМЕД обявява свободни работни места за акушери/ки, желаещи да рaботят и да се развиват в модерна болница, предлагаща голям обем от медицински услуги.Ние предлагаме:- отлично възнаграждение;-отлични условия на работа с висококвалифицирани професионалисти и ... повече...

29.07.2020 сряда

Лекар със специалност по Педиатрия или желаещ да специализира Педиатрия

МБАЛ БУРГАСМЕД обявява свободно работно място за лекар със специалност по Педиатрия или специализиращ такъв за работа в Отделение по Педиатрия Основни изисквания: -завършено висше образование- образователно - квалификационна степен магистър по медицина; -интерес за спциализация в областта на педиатрията; - умения ... повече...

23.06.2020 вторник

Специализация по Кардиология

МБАЛ БУРГАСМЕД обявява свободно работно място за лекар специализант по Кардиология за работа в Отделение по Кардиология с интензивен кардиологичен сектор.  Основни изисквания: -завършено висше образование- образователно - квалификационна степен магистър по медицина; -интерес за спциализация в областта на кардиологият... повече...

13.05.2020 сряда

Рентгенов лаборант

МБАЛ БУРГАСМЕД търси да назначи рентгенови лаборанти, желаещи да рaботят и да се развиват в модерна болница, предлагаща голям обем от медицински услуги.Предлагаме работа със доказали се специалисти .Лечебното заведение предла... повече...

19.11.2019 вторник

Лекар със специалност Акушерство и гинекология

МБАЛ „Бургасмед“ търси да назначи лекар със специалност Акушерство и гинекология.   Работата дава възможност за развитие в модерна болница, предлагаща голям обем от медицински услуги.   Предлагаме работа с доказали се специалисти и апаратура от последно поколение.   Повеч... повече...

26.03.2018 понеделник

Главна медицинска сестра в МБАЛ „Бургасмед“ ЕООД

О Б Я В А МБАЛ ”БУРГАСМЕД” ЕООД На основание заповед № 76/20.032018г. на Управителя, чл. 91 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 67 и чл. 70 ... повече...