СПЕШНА ПОМОЩ 0892 222 800
RU
Online Резултати Училище за родители
Back to top hospitalburgasmed.bg

Обяви за работа

Многопрофилна болница за активно лечение "Бургасмед" е част от верига лечебни заведения, функциониращи на територията на България, с екип от изявени специалисти и висококвалифицирани служители, които гарантират високо качество и компетентност на медицинското обслужване.
Ако искате да се присъедините към нашия екип, можете да подадете автобиографията си на адрес: burgasmed@bulpharma.bg.

26.03.2018 понеделник

Главна медицинска сестра в МБАЛ „Бургасмед“ ЕООД

О Б Я В А МБАЛ ”БУРГАСМЕД” ЕООД На основание заповед № 76/20.032018г. на Управителя, чл. 91 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 67 и чл. 70 ... повече...