RU
Back to top hospitalburgasmed.bg

Бърз антигенен тест за COVID-19 в ДКЦ „Бургасмед“

ДКЦ „Бургасмед“ предлага възможност за тестване на съмнителни за COVID-19 пациенти с бърз антигенен тест.Изследването се извършва без предварително записване от понеделник до неделя.

 

Материала за изследване с бърз антигеген тест се осъществява чрез вземане на проба като при PCR диагностиката от назофарингс или орофарингс. На базата на имунoхроматографски метод тестът открива протеин от обвивката на вируса. Резултатът се получава в рамките на 30 минути.

 

При симптоми като повишена температура, кашлица, промяна в обонянието или други описвани  при COVID-19 е препоръчително да направите антигенен тест за отдиференциране на ковид инфекцията от други възможни със същите симптоми.

 

Тестът е добре да бъде направен в случаи когато има рисков контакт с човек с доказана коронавирусна инфекция -4-6 дни след контакта или при изява на клинични симптоми – 2-3 дни след появата им. Посредством антигенния тест се постига ранно диагностициране и своевременно провеждане на лечение. 

 

Цената на бързия антигенен тест за COVID-19 е на стойност от 50лв. и той НЕ се поема от НЗОК.

 

Препоръчително е 30 мин. преди вземането на пробата да не се консумират напитки или храни и да не се пуши, както и да не се използват лекарствени препарати с директно впръскване в носната кухина и гърло.

 

*При позитивен резултат е добре да се извърши PCR тест за потвърждаване на резултата въз основа на симптоматиката и епидемиологичните данни, както и проведени клинични или образни изследвания.

**Отрицателният резултат не изключва възможността за инфекция с COVID-19. Интерпретацията на резултата трябва да се осъществи успоредно с клиничната симпоматика, както и епидемиологичните данни на пациента от лекар.