RU
Back to top hospitalburgasmed.bg

Д-р Георги Николов, съдов хирург в болница „Бургасмед“: И при диабета, профилактиката си остава най-доброто лечение

Флагман.БГ

3.11.2023г.

 

Ще осъществим безплатни прегледи на 9 и 23 ноември, от 14:00 до 15:30 часа, но след предварително записване, казва д-р Георги Николов


Д-р Георги Николов, съдов хирург в болница „Бургасмед“: И при диабета, профилактиката си остава най-доброто лечение


Д-р Николов, защо Отделението по съдова хирургия обявява два дни на безплатни прегледи през ноември само за диабетици?

Решихме да направим тази кампания във връзка с 14 ноември, когато отбелязваме Световния ден за борба с диабета. Целта ни е да информираме пациентите за възможните съдови усложнения от захарния диабет и да им предоставим възможности за превенция, ранна диагностика и лечение. По време на консултациите ще направим и ехо-доплерово изследване. Безплатните прегледи ще осъществим на 9 и 23 ноември, от 14:00 до 15:30 часа, но след предварително записване на телефони  0892 222 525 и 056/ 999 980.

 

Какви са всъщност рисковете от съдови заболявания за хората с високи нива на кръвна захар?

Високите нива на кръвна захар водят до увреждания в почти всички органи и системи на човешкия организъм - сърдечносъдовата, периферната нервна система, отделителната система, очите и много други, като сърдечносъдовите заболявания (ССЗ) са най-честата причина за смърт при хора със захарен диабет, а честотата е два до три пъти по-висока в сравнение с хората без захарен диабет.

Рискът от сърдечносъдови усложнения при пациентите със захарен диабет се повишава от съпътстващ лош контрол на артериална хипертония и високи стойности на серумния холестерол.

Засягането на сърдечносъдовата система от захарния диабет се нарича диабетна макро- и микроангиопатия. Диабетната макроангиопатия се проявява с ранна атеросклероза в малките и среднокалибрени артерии от мускулен тип, което влошава перфузията или доставката на хранителни вещества и кислород до кръвоснабдяваните от тях части на тялото.

Това е основната причина за възникване на някои фатални усложнения, като коронарна артериална болест (причина за инфаркт) и хронична артериална недостатъчност на долните крайници в компенсиран или декомпенсиран стадий.

Диабетната микроангиопатия е усложнение на диабета засягащо най-малките съдове в човешкия организъм, което е причината за увреждания на очите (диабетна ретинопатия), уврежданията на бъбреците (диабетна нефропатия) и уврежданията, който настъпват най-вече в областта на стъпалото.

 

Какво е най-характерно за диабетното стъпало?

Диабетно стъпало се разделя на два типа. Първият е така нареченото невропатно диабетно стъпало. При него има налична диабетна невропатия, нарушаваща сетивността  на крайника, но са запазени периферни пулсации на стъпалните артерии. В случая се получават така наречените безболеви рани (mal perforant du piedes). Тези рани често се усложняват с наслагване на мекотъканна инфекция.

Вторият тип е невроисхемично диабетно стъпало, при който има съчетание на артериално увреждане и липсващи периферни пулсации на стъпалните артерии, което влошава артериалната перфузия и води до тъканна исхемия.

 

Кой е най-изявеният симптом, който сигнализира на болния от диабет, че развива и съдов проблем?

Артериалната недостатъчност на крайниците може да се прояви с различни симптоми, като най-характерните са наличие на болка или чувство на слабост в крайника в покой (декомпенсиран стадий) или движение (компенсиран стадий), а разстоянието, което може да измине пациентът без слабост в крайника е определящо за стадия на заболяването. Консултацията със съдов хирург е задължителна при поява на рана на крака при диабетно болен пациент.

 

Как протича диагностиката и терапията, ако такова заболяване бъде открито в ранен стадии и каква е опасността за пациента, ако напротив, твърде дълго изчаква среща със съдов хирург?

Първоначално се стартира с диагностични дейности, които включват физикален преглед, измерване на стъпало-брахиален индекс и ехо-доплерово изследване. При клинични данни за артериално увреждане следва да се извърши ангиографско изследване с оглед оценка и своевременно консервативно или оперативно лечение. Забавената диагностика при артериалната недостатъчност на крайниците може да доведе до различни по степен усложнения, особено при диабетици, които включват краеви гангрени (есрахи), атонични рани в областта на стъпалото, които бързо могат да се усложнят с инфекция (влажна гангрена) на стъпалото, която може да доведе до сепсис или висока инвалидизираща ампутация на крайника. Преди всичко не трябва да забравяме, че профилактиката си остава най-доброто лечение.