RU
Back to top hospitalburgasmed.bg

Д -р Павлинка Хубанова, началник на Отделение по нервни болести в „Бургасмед“: При „постковиден синдром“ оплакванията продължават 6 - 12 седмици

Описват се като мозъчна мъгла и се изразяват с нарушена концентрация и внимание, главоболие, паметови нарушения, шум в ушите, астения (отпадналост), тревожност


Флагман.бг


02.03.2022г.


Д-р Хубанова, с какви неврологични усложнения са хората, които напоследък търсят помощ в „Бургасмед“ и доколко те са предизвикани от прекарана ковид инфекция?

В новата реалност учените и практикуващите лекари използват термина „невроковид“, за да опишат изявите на ковид в мозъка, включително често появявящото се главоболие, загуба на мирис и по-рядко срещани проблеми като инсулт, енцефалопатия и синдром на Гилен Баре.

Напоследък се увеличиха пациентите с така наречения постковиден синдром. При тях оплакванията продължават 6 - 12 седмици след позитивен тест или наличие на симптоми на Ковид. Описват се като мозъчна мъгла и се изразяват с нарушена концентрация и внимание, главоболие, паметови нарушения, шум в ушите, астения (отпадналост), тревожност.

За щастие тежките инсулти не са чести, защото Ковид 19 води до микротромбози и увреждане на малките съдове. Уврежданията не са тежки и фатални, обратими са, и след няколко месеца отзвучават без да водят до дългосрочни последствия. Пациентите трябва да приемат назначената от лекуващия ги лекар антиагрегантна, или при по-рисковите групи - антикоагулантна терапия.


Колко важна е при неврологични проблеми бързината, с която болният търси лекарска помощ?

От изключителна важност е да не изчакват симптомите да отзвучат сами. Особено при острите мозъчно-съдови инциденти първите четири часа и половина са решаващи за изхода от заболяването, защото това е времето за провеждане на спeцифично лечение, което е най - съвременното лечение намаляващо смъртността и инвалидизацията. Важни за ефективността на лечението са два периода - "от врата до врата", тоест колко бързо пациентът е транспортиран до болницата, което зависи от това доколко рано близките са разпознали признаците на инсулт. Вторият период - "от врата до игла" - изцяло зависи от екипната работа на лекаря в Спешната помощ, на дежурния невролог, екипите на Образна диагностика и Клинична лаборатория. Този период при нас е около 30 минути, което отговаря на световните стандарти.

 

Прилага ли се тромболитично лечение за исхемичен инсулт на болни от ковид?

При всички болни, които са в терапевтичен прозорец, имат овид?показания за провеждане на лечението и нямат противопоказания съгласно установен стандарт, провеждаме тромболиза. Ковид 19 не е противопоказание за провеждане на тромболиза. През изминалите вече две години на пандемична обстановка сме провеждали тромболитична терапия и сме отчитали отлични резултати.

 

Как технически е обезпечено вашето отделение?

Болницата ни разполага с най-модерно високотехнологично оборудване, което изключително много ни помага в работата. За образна диагностика това са ЯМР, компютърна томография и ангиограф, а за функционална диагностика - апарати за Доплерова сонография, електромиография, електроенцефалография. Но добрите резултати, които отчитаме се дължат освен на техническото обезпечаване, а също и на висококвалифицирания и мотивиран екип на Отделението по нервни болести.

 

 

Визитка

 

Д -р Павлинка Хубанова, е началник на Отделение по нервни болести в „Бургасмед“ от 2015г. Тя завършва Медицински факултет при Тракийски университет,  гр. Стара Загора през 1992г. Притежава специалност по нервни болести от  2000г., по трудова медицина от 2009г. и седем години по-късно е магистър по здравен мениджмънт. От 1995г. до 2015г. работи като невролог в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" в Габрово. Д-р Хубанова има специфични интереси в областта на мозъчно-съдова патология. Участвала е в множество национални и международни неврологични форуми.