RU
Back to top hospitalburgasmed.bg

Мерки на територията на МБАЛ "Бургасмед" във връзка с COVID 19

Уважаеми пациенти и посетители на медицински комплекс "Бургасмед", във връзка с настоящата епидемия от COVID-19, на територията на всички структури на болницата са предприети реорганизационни мерки за работа с оглед осигуряването на максимална безопасност за персонала и пациентите.

-Болницата продължава да работи в обичайния режим, като се преглеждат всякакви пациенти с различни заболявания.

-Продължава приемът на спешни пациенти към всички отделения.

 

В отделението по „Спешна помощ“ е обособен кабинет за преглед на пациенти, съмнителни за инфекция с коронавирус.

Разполага с реанимационна зала за пациенти в критично състояние и остра дихателна недостатъчност. В отделна зала се преглеждат всички останали болни. Това разделение е направено  с оглед да не се смесват потоците  на инфекциозни и неинфекциозно болни. Персоналът разполага със специални защитни облекла, както и с необходимите лични предпазни средства.

Осъществява се термометриране и пациентите попълват специален въпросник, разработен за целта.

 

МБАЛ „Бургасмед“ гарантира на всички пациенти, настанени за лечение на територията на лечебното заведение, че са взети всички мерки за сигурност и се спазват всички разпореждания на регионалната здравна инспекция, Министерство на здравеопазването и Националния щаб за борба с коронавируса, осигуряващи тяхната безопасност.