RU
Back to top hospitalburgasmed.bg

Няма пациенти, при които упойката да не подейства

 

Отделението по анестезиология и интензивно лечение в МБАЛ „Бургасмед“ разполага с голям технологичен арсенал

 

 

Флагман.бг

14.02.2023г.

 

Д-р Златко Янев ръководи Отделението по анестезиология и интензивно лечение в МБАЛ „Бургасмед“ от 2015г. Преди това д-р Янев е работил в УМБАЛ Бургас и УМБАЛ Дева Мария. Завършва Медицински университет Пловдив, а през 1997 г. придобива специалност Анестезиология и реанимация. Член е на Българския лекарски съюз. Владее английски и руски език.

 

- Д-р Янев, какви специфични анестезиологични методи се прилагат в МБАЛ „Бургасмед“ за различните хирургични интервенции?

- Отделението по анестезиология и интензивно лечение обезпечава извършването на цялата широка гама хирургически интервенции и други процедури в различните структури на лечебното заведение и затова екипът ни подхожда с изключителна прецизност и отговорност към всеки конкретен случай. В практиката си прилагаме съвременните стандартни анестезиологични методи, а именно - обща и локорегионална анестезия. При общата анестезия се използват медикаменти, които водят до потискане на съзнанието на пациентите, докато продължава оперативната интервенция. Седативните медикаменти се прилагат заедно с други медикаменти, които допълнително съдействат за обезболяването и релаксацията на пациента, като едновременното им приложение благоприятства намаляването на общата доза на анестетиците и съответно елиминира риска за предозиране.  Прилагането на медикаментите при общата анестезия се осъществява чрез венозна или мускулна инжекция или инхалаторно, когато са в газообразно състояние. Приемането през устата е честа практика, като част от премедикацията при децата, така че да им бъдат спестени негативните емоции. При локорегионалната анестезия се запазва съзнанието на пациента, а се блокира усещането за болка от определен регион на тялото. Това се постига като се прилагат необходимите медикаменти на точно определено място в съответното количество и концентрация в зависимост от поставените цели. За пример може да посочим спиналната анестезия за операции на долни крайници, операции в областта на тазовото дъно, хернии, Цезарово сечение и др. Друг вид локорегионална анестзия е епидуралната, която често се използва заедно с катетърна техника за обезболяване на нормално раждане или следоперативно обезболяване. Макар и по-рядко, има възможност и за поставяне на локорегионални анестезии и на горни крайници.

 

- Има ли тенденция за намаляване използването на „пълната упойка“ при операциите?

- Смятам, че наистина в последните години пациентите предпочитат по-често използването на локорегионалните анестезии, когато има възможност за алтернатива. От друга страна, винаги ще има хора, които искат нищо да не чуват и да не виждат. Да си заспят и като се събудят всичко да е минало. Различното в случая е, че след локорегионалната анестезия се наблюдава намаляване на необходимото следоперативно обезболяване.

 

- С какъв технологичен арсенал разполага Анестезиологията в болницата?

- Отделението по анестезиология и интензивно лечение на „Бургасмед“ разполага с необходимата апаратура за увод, поддържане, мониториране и извеждане на пациента, подложен на анестезия. Това е голям списък с техника, която е абсолютно необходима за нормалното функциониране на такава структура. Тук трябва да включим и оборудването за следоперативна реанимация и мониторинг. Много пациенти, подложени на оперативни интервенции са постъпили в спешен порядък, с нестабилна хемодинамика и витални показатели. Следоперативно ги извеждаме от операционната зала с невъзстановени дишане, съзнание, рефлекси. Налага се да бъдат включени на апаратна вентилация. Терапията им се подава с електронно дозируеми перфузори в зависимост от моментното им състояние и това налага да сме подсигурени с огромен технологичен арсенал.

 

- Как се постъпва при хора, които не ги „хваща“ упойката и пречи ли за медикаментозното премахване на болката например злоупотребата с наркотици или други субстанции?

- Моето мнение е, че няма пациенти, които не ги „хваща“ упойката. Всичко е въпрос на доза и асортимент от различни медикаменти. От друга страна не трябва да забравяме, че няма отрова -  има доза. Друг е случаят с привикването към обезболяващи медикаменти, но това се отнася по-скоро към следоперативното обезболяване. Тук голяма роля могат да изиграят катетърните техники за локорегионална анестезия.

 

- Какви действия предприема вашият екип за по-бързото възстановяване на оперирания след анестезия?

- Пациентът се извежда от операционната зала с напълно възстановени дишане, съзнание, рефлекси и витални показатели. Ако анестезиологът прецени, че състоянието на пациента не отговаря на изискванията за извеждане, то той се привежда за наблюдение в зала за събуждане до стабилизиране на състоянието му или в ОАИЛ за интензивно лечение.

 

- Колко пациенти минават на месец през Интензивния сектор на структурата?

- Потокът на нашите пациенти е различен и зависи от много фактори. През лятото се наблюдава увеличение на случаите на удавяне и травматизъм, а през зимата превалират инсултите и усложненията на респираторните заболявания. Някои пациенти се стабилизират за ден-два. Други престояват с месеци в кома, на апаратна вентилация и за съжаление не всички успяваме да спасим, въпреки усилията на екипа.