RU
Back to top hospitalburgasmed.bg

Прегледът при нефролог в ДКЦ „Бургасмед“ вече и по Здравна каса

По-малко от месец след започване на практиката си в ДКЦ „Бургасмед“, нефрологът д-р Боряна Иванова вече преглежда пациенти и с направление от личен лекар. Записването на час за преглед при лекарката с тази дефицитна за региона специалност може да се направи директно на регистратурата на центъра или на телефон 0892 22 25 25.

 

Д-р Иванова извършва диагностичната си дейност с един от най-съвършените и прецизни ехографски апарати, наскоро закупен от медицинския комплекс. При нейната съвместна работа с уролозите от „Бургасмед“ се постигат съществени резултати в цялостната диагностика и лечение на пациенти с бъбречнокаменна болест, тумори на бъбреците и хроничната бъбречна недостатъчност.

 

Сферата на интерес на д-р Иванова са диагностиката и лечението на инфекции на пикочните пътища, острата и хронична бъбречна недостатъчност, бъбречнокаменната болест, диабетното бъбречно заболяване, първичните и вторични гломерулопатии, хемодиализата/ хемодиафилтрацията, хемокарбоперфузията, спешния съдов достъп за хемодиализа  и перитонелната диализа. Съществен е нейният опит и при COVID-асоциираните бъбречни заболявания, Марсилската треска с бъбречно засягане, хеморагичната треска с бъбречен синдром, UMOD нефропатията и перитонеалната диализа.