RU
Back to top hospitalburgasmed.bg

Разкриване на избирателна секция в МБАЛ "Бургасмед"

Уважаеми пациенти,

 

Във връзка с провеждането на избори за общински съветници и кметове в неделя, 27 октомври 2019 г., на територията на МБАЛ „Бургасмед“ ще бъде разкрита избирателна секция.

 

Хоспитализираните в МБАЛ „Бургасмед“ избиратели ще могат да упражнят правото си на глас в Заседателната зала към Администрация, ет. 1, ж.к. Меден рудник 8011 А.

Съгласно чл. 28 от Изборния кодекс, вписаните в избирателния списък към секцията лица ще бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес (или адрес на пребиваване).

 

Избирател, който в изборния ден е вписан в избирателния списък към разкритата в МБАЛ „Бургасмед“ избирателна секция, гласува на място в лечебното заведение, а в случай че в изборния ден е извън лечебното заведение, може да гласува в избирателната секция по постоянен адрес (адрес на пребиваването) след представяне на документ, че е бил хоспитализиран в лечебното заведение, документ за самоличност и декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.

 

В изборния ден избирателите, които са хоспитализирани след изготвяне на избирателния списък в лечебното заведение, могат да бъдат дописани в списъка от секционната избирателна комисия след представяне на документ за самоличност и Декларция по образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място.