RU
Back to top hospitalburgasmed.bg

Информация за пациента

Полезна информация при „Прием” Полезна информация при „Прием” Полезна информация при „Прием”
Полезна информация при „Прием”

Дневен болничен режим:


07:00- Събуждане от сън 

07:00- 07:30- Сутрешен тоалет, термометриране 

07:30- 08:00- Закуска

08:00- 08:30- Подготовка на болните за визитация 

08:30- 10:00- Визитация 

10:00- 12:00- Лечебно - диагностични манипулации 

12:00- 13:00- Обяд

13:00- 14:00- Свиждане 

14:00- 16:00- Следобедна почивка 

16:00- 17:00- Измерване на пулс , кръвно налягане и температура

17:00- 18:00- Следобедна визитация 

18:00- 19:00- Вечеря

19:00- 21:30- Свободен режим 

21:30- 22:00- Вечерен тоалет и подготовка за сън

 

Свиждания и информация за пациента
Свижданията в болницата са определени всеки ден от 17:00 до 18:00 часа . В част от секторите на болницата - реанимация и родилно отделение - действа индивидуален  режим за свижданията, за да се гарантира сигурността на пациентите.

При влизането си в отделението Вашите близки обуват найлонови предпазители върху обувките си, за да се гарантира болничната хигиена. Посетителите със симптоми на остра вирусна инфекция задължително поставят маска за еднократно ползване. 
В част от отделенията посетителите обличат и халати върху дрехите си.
Моля, следвайте указанията на медицинския екип при свиждане. Всички изисквания са насочени към гарантиране на здравето и сигурността на пациентите.
Информирането на близките за състоянието на пациентите е регламентирано във вътрешния правилник на болницата. Още при постъпването можете да определите кои Ваши близки да бъдат информирани за промените във Вашето здравословно състояние по време на болничния Ви престой, както и за резултатите от изследванията, процедурите и операциите.
Сведенията се получават от лекуващия лекар.

Хранене в болницата
Според конкретното заболяване и Вашето състояние лекарят ще прецени какъв режим на хранене да следвате при престоя си в болницата.


След определени операции и при някои заболявания е възможно да се наложи да бъдете хранени чрез венозни вливания на хранителни вещества или през сонда в стомаха.

Независимо от конкретната диета, храната ви ще бъде приготвена от пресни и контролирани продукти, при спазването на всички правила за хигиена и здравословно хранене.


МБАЛ „Бургасмед”

+359 892 222 525

МБАЛ „Бургасмед”

+359 56 999 980

Експресен PCR тест COVID-19

+359 892 222 686

СПЕШНА ПОМОЩ

+359 890 122 150