RU
Back to top hospitalburgasmed.bg

Благодарности към екипа на Отделението по нервни болести

Благодарности към екипа на Отделението по нервни болести Благодарности към екипа на Отделението по нервни болести Благодарности към екипа на Отделението по нервни болести
Благодарности към екипа на Отделението по нервни болести Благодарности към екипа на Отделението по нервни болести Благодарности към екипа на Отделението по нервни болести
Благодарности към екипа на Отделението по нервни болести

Изказвам моята голяма благодарност към МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ БУРГАСМЕД ЕООД!

Изказвам моята изключителна благодарност персонално към: Д-р П. Хубанованачалник отделение, д-р К. Недева-лекуващ лекар, д-р Б. Михайлова, д-р К. Кузова и д-р П. Лъвчиев!

Изказвам моята благодарност и към сестринския колектив – професионалисти, жизнено необходими и ефективни!

КИРИЛ АРНАУТСКИ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
УС ФОНДАЦИЯ „СОЗОПОЛ“