RU
Back to top hospitalburgasmed.bg

Благодарност към екипа на COVID-19 отделението в МБАЛ Бургасмед

Здравейте,Преди една седмица съдбата ме настани в Ковид отделението на вашата болница.

Искам да изкажа сърдечната си благодарност на д-р Дана Досева и целият персонал! Това са хора с осъзната отговорност към това толкова тежко заболяване и към всеки един от нас, лежащите там отношението беше като към специален!
Няма да забравя тембъра и гласа на д-р Дана Досева! Този глас беше като част от терапията, мек, тих и благ!
Пожелавам на всички тях да са здрави и да се борят за всеки един пациент , както до сега, като цел на живота им!
Бъдете здрави!


Г.А.