RU
Back to top hospitalburgasmed.bg

Клинични пътеки

001

"Стационарни грижи при бременност с повишен риск"

002

"Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск"

003

"Оперативни процедури за задържане на бременност"

004.1

"Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания до 13 гест. с. Включително"

004.2

"Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания от 14 гест. с. до 26 г.с. на плода"

005

"Раждане"

006

"Грижи за здраво новородено дете"

007

"Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест"

008

"Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест"

009

"Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест"

010

"Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест"

011

"Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама"

013

"Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на тежест"

014

"Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, втора степен на тежест"

015.1

"Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант, независимо от теглото"

015.2

"Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант, независимо от теглото"

016

"Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение- над 18"

017

"Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания"

018

"Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация"

019.1

"Постоянна електрокардиостимулация антибрадикарден пейсмейкър"

020

"Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания"

022

"Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации"

023

"Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация"

024

"Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове"

025

"Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване"

026

"Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение"

027

"Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик – над 18"

028

"Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение"

029

"Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация"

030

"Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация"

031

"Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит"

032

"Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда"

033

"Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения"

036

"Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик"

037

"Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик"

038

"Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация"

039

"Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст"

040.1

"Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст"

040.2

"Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст"

041.1

"Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 г."

041.2

"Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години"

042.1

"Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години"

043

"Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията"

044

"Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията"

045

"Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система"

047

"Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация"

048

"Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст"

049

"Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст"

050

"Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза"

051

"Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза- над 18 г."

052

"Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив"

053

"Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив"

054

"Диагностика и лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре)"

056

"Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми"

057

"Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити – над 18 г."

060

"Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък"

061

"Диагностика и лечение на мултипленна склероза"

062

"Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи"

063

"Лечение на епилептичен статус"

064.1

"Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години"

065

"Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация"

066

"Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация"

067

"Диагностика и лечение на паркинсонова болест"

068

"Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт"

069

"Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт"

070

"Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит"

071

"Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво"

072

"Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт"

074

"Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума"

075

"Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)"

076

"Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания"

084

"Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит"

106.1

"Токсоалергични реакции при лица над 18 години"

106.2

"Токсоалергични реакции при лица под 18 години"

107

"Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови."

108

"Диагностика и лечение на гъбно -фалоидно отравяне"

111

"Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст"

113.1

"Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип (диагностична)"

113.2

"Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни"

114

"Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма"

115

"Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми"

136

"Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с много голям обем и сложност- освен кодове 29.33 (41782-00), 30.3 (41843-00), 30.4 (41834-00), 40.41 (31435-00) и 40.42 (31435-00)"

137

"Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност"

138

"Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност"

139

"Високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести"

140

"Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести"

158

"Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани"

159

"Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система"

160

"Нерадикално отстраняване на матката"

161

"Радикално отстраняване на женски полови органи"

162

"Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи"

163

"Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи"

164

"Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената"

165

"Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход"

166

"Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената"

169

"Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок"

170

"Интензивно лечение на интра- и поспартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването"

171

"Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години"

172

"Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години"

173

"Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години"

174

"Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 години"

175

"Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години"

176

"Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години"

177

"Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години"

178

"Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години"

179

"Оперативни процедури върху апендикс"

180

"Хирургични интервенции за затваряне на стома"

181

"Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство"

182

"Оперативни процедури при хернии"

183

"Оперативни процедури при хернии с инкарцерация"

184

"Конвенционална холецистектомия"

185

"Лапароскопска холецистектомия "

186

"Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища"

187

"Оперативни процедури върху черен дроб"

188

"Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест"

189

"Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност"

190

"Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност"

191.1

"Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години"

191.2

"Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години"

192

"Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции"

193

"Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1"

194

"Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия"

195

"Оперативно лечение при остър перитонит"

196

"Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси"

197

"Консервативно лечение при остри коремни заболявания"

198

"Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани"

199

"Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени и доброкачествени новообразувания"

200

"Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния"

202

"Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност"

203

"Хирургично лечение при надбъбречни заболявания"

204

"Тежка черепно-мозъчна травма - оперативно лечение"

205

"Тежка черепно - мозъчна травма - консервативно поведение"

207

"Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин"

208

"Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми"

209

"Хирургично лечение при травма на главата"

210

"Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение"

211

"Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с много голям обем и сложност"

212

"Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции със среден обем и сложност"

213

"Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена"

215

"Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания"

216

"Спешни състояния в гръдната хирургия "

217

"Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник"

218

"Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става"

219

"Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност"

220

"Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност"

221

"Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с много голям обем и сложност"

222

"Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник"

223

"Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош"

224

"Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години"

225

"Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност"

226

"Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност"

227

"Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност"

228

"Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията"

229

"Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област"

230

"Оперативно лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област"

231

"Лечение на фрактури на лицевите и челюстните кости"

254

"Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето"

255

"Продължително лечение и ранна рехабилитация след инфаркт на миокарда и след сърдечни интервенции"

999

"Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура"