RU
Back to top hospitalburgasmed.bg

Актуална информация за възстановяването на Стефан Данаилов

Процесът по възстановяването на пациента протича по предварителен план. Стефан Данаилов е изправен и прави самостоятелни крачки.

 

В края на седмицата, след преценка на състоянието му, се обсъжда вариант да продължи процеса на рехабилитация в УМБАЛ "Софиямед".

 

На този етап Стефан Данаилов е в добро психическо и физическо състояние и е мотивиран да продължи рехабилитацията си.