RU
Back to top hospitalburgasmed.bg

Болница „Бургасмед“ организира безплатни прегледи на гръбначни заболявания и заболявания на главния мозък

През зимните месеци – декември, януари и февруари в Отделението по неврохирургия ще се проведат отново безплатни консултативни прегледи за пациенти с гръбначни заболявания, заболявания на главния мозък и периферната нервна система.
Прегледите ще се провеждат от д-р Людмил Гецов, Началник на отделението по неврохирургия, професионалист с дългогодишен опит в диагностиката, оперативното и консервативно лечение на тези заболявания.


Отделението по неврохирургия към „Бургасмед“ разполага със съвременна апаратура за извършване на неврохирургични интервенции, включително и невронавигационна система Brain Lab, които помагат за извършването и избора на щадящи оперативни достъпи и миниинвазивни техники на работа.
В отделението на болницата се извършват следните оперативни и диагностични дейности:
- Операции на главен мозък: новообразувания (първични, метастази, менингиоми), церебрални кисти, вътремозъчни кръвоизливи, аневризми и АV малформации, хидроцефалия;
- Гръбначно-мозъчни операции: оперативно лечение на дегенеративна дискова болест, включително и патология в шийния отдел; новообразувания и травми на гръбначния стълб, включително стабилизиращи операции при гръбначни травми и остеопороза (вертебропластика, кифопластика, транспедикуларни стабилизации);
- Протрахирана неврологична болка, неповлияваща се от прилаганата до момента терапия.
Статистиката показва, че през последните две години Отделението по неврохирургия към „Бургасмед“ увеличи доста своя обем на дейност, като отчита и добри следоперативни резултати. Отделението е едно от двете на територията на Бургас, което предоставя такава специфична и висококвалифицирана здравна услуга на пациентите.


Желаещите да бъдат консултирани е необходимо да се запишат предварително на тел. 0892 222 800 или 056 999 980 и да оставят обратен телефон за връзка. Датите за провеждане на прегледи за декември са - 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, за януари - 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30, за февруари - 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 в часовете от 09:00 ч. до 10:30 ч.
Желателно е ако пациентите имат провеждани образни изследвания да ги носят.