RU
Back to top hospitalburgasmed.bg

Нови възможности за диагностика и лечение на пациенти с мозъчно – съдова болест в МБАЛ „Бургасмед”

https://www.flagman.bg/article/216985

17.6.2020

 

Д-р Павлинка Хубанова, началник отделение по неврология в МБАЛ „Бургасмед“

Нови възможности за диагностика и лечение на пациенти с мозъчно – съдова болест в МБАЛ „Бургасмед”

 

 

-Д-р Хубанова, в отделнието по неврология в МБАЛ „Бургасмед“, което ръководите сеприлагат най-актуалните методи за лечение на инсулт. Наскоро на територията на лечебното заведение заработи нова ангиографска система, която има възможност и за диагностика и интервенционално лечение на пациенти с мозъчно –съдова болест. Разкажете ни за приложението й?

 

- Апаратът е произведен през 2019г. от Siemens healthineers и предоставя най-съвременната възможност за пълно, цялостно и по-безопасно изследване на пациентите. Приложението на апаратурата е основно в кардиологията, но има и специална функция за инвазивна диагностика на мозъчни кръвоносни съдове и за визуализация на патологични промени в тях – стенози, аневризми, артериовенозни малформации.

 

-Как се извършва диагностиката и какво е лечението при тези състояния ?

- Първо се провежда скрининг чрез доплерова сонография на магистрални артерии на шията на пациенти с рискови фактори за мозъчно – съдова болест и неспецифични оплаквания – главоболие, световъртеж, на пациенти с транзиторни исхемични атаки, и на пациенти в хроничен стадий на исхемичен мозъчен инсулт /след тридесетия ден/.

Ако чрез доплера при тях се установи хемодинамично значима каротидна стеноза /запушен е над 70% от лумена на съда/ тези болни се насочват за инвазивна оценка. При показания се извършва стентиране, което трайно възстановява кръвотока в съда. Така предотвратяваме бъдещ или повторен инсулт.

 

-Заплащат ли се изследванията  и лечението от НЗОК?

 - Да, диагностиката и лечението е по клинична пътека, осъществява се в ангиографската зала в Кардиологично отделение.

 

-Достъпът до консултация в такива случай свободен ли е и как да ви намерят пациентите?

- В ДКЦ „Бургасмед” всеки делничен ден от 9:00 до16:00ч. в кабинет по график работим аз и още двама колеги – д-р Недева и д-р Лъвчиев, така че всеки, който има нужда от нашата специализирана помощ може да ни потърси абсолютно свободно.

 

-Как протича един стандартен преглед, за да разберете, че се касае за ранни симптоми на мозъчно - съдова болест, която е предвестник на потенциален бъдещ инсулт?

-Началната стъпка е щателно събраната анамнеза за продължили дълго време оплаквания - главоболие, нарушено равновесие, нестабилна походка или епизоди на внезапна едностранна слабост  и/или изтръпване в едната телесна половина, говорни или зрителни нарушения, известни на невролозите като транзиторни исхемични атаки, които обикновено са предвестници на инсулт. Разработени са различни критерии и коефициенти за определяне на общия риск от вероятен съдов инцидент, които се базират на лесни за клинична оценка параметри - възраст, тютюнопушене, артериално налягане, серумни липидни нива, промени в ЕКГ. Следващ етап е снемането на прецизен неврологичен статус и при необходимост назначаване на допълнителни изследвания за уточняване на диагнозата - доплерова сонография и невроизобразяващи методи.

 

-От пет години в МБАЛ „Бургасмед“ се прилага най-съвременната форма на лечение при инсулт- венозна тромболиза. Каква е равносметката?

- Тромболитичната терапия е единственото специфично лечение на остър исхемичен инсулт.Тя е златен стандарт в световен мащаб. И в България, и в нашето отделение отдавна не е иновативен подход. Прилагаме я рутинно при пациенти, които са в терапевтичен прозорец и нямат противопоказания. Резултатите са много добри.При повечето пациенти неврологичният дефицит претърпява добро обратно развитие и много от тях са с възможна самостоятелна походка при изписването.Отново апелирам, обаче, че пациентите трябва да бъдат транспортирани до болницата незабавно след първите признаци на инсулта, защото лечението се прилага до четири часа и половина от началото на инцидента.

 

-До колко може да повлияем на рисковите фактори, предразполагащи към развитие на заболяването и ключови ли са те?

-Рисковите фактори са две основни групи: корегируеми - артериална хипертония,  отклонения в липидния профил, захарен диабет, сърдечни аритмии - основно предсърдното мъждене, сънна апнея, тютюнопушене, алкохолна злоупотреба, психоемоционален стрес, намалена двигателна активност, нездравословно хранене. Некорегируемите фактори са раса, пол, възраст, наследствено предразположение. Ранното откриване на рисковите фактори, на които може да се повлияе и тяхното лечение и отстраняване е най - ефективният подход за намаляване на заболеваемостта и смъртността от мозъчно - съдова болест.