RU
Back to top hospitalburgasmed.bg

Топ специалист се присъединява към екипа на ДКЦ „Бургасмед“

Изявеният специалист в областта на хирургията и детската хирургия проф. д-р Красимира Калинова, д.м. става част от екипа на ДКЦ „Бургасмед“. Тя ще преглежда на 7 април от 16:00 до 18:00ч. с предварително записване на тел.  +359 892 222 525

 

Проф. д-р Красимира Калинова, д.м. е специалист по Обща и Детска хирургия, Началник на Клиника по Детска хирургия, УМБАЛ- Стара Загора. Републикански консултант е по Детска хирургия и Член на Експертния Борд по Детска хирургия към БЛС.

 

Завършва медицина през 1988г. във ВМИ - Стара Загора. От 1990г. е асистент  в Хирургична Клиника към Университетска болница Стара Загора, Катедра по Пропедевтика на хирургичните болести. През 2002г. защитава  дисертация на тема: ”Клинични проучвания върху диагностиката и  хирургичното лечение на ехинококозата в детска възраст” за присъждане на образователната и научна степен ”Доктор”Доцент е по Детска хирургия от февруари 2010г., а професор от 2020г.

Има специализации в Германия, Австрия и др. европейски страни.

 

Преподавател е по Хирургия и Детска хирургия на студенти медици 3 ти и 4-и курс  в Медицински факултет на Тракийски университет, гр. Стара Загора. Била е преподавател и по Детска хирургия на студенти по медицина в 3-ти курс в  Медицински университет, гр. Варна.

От 2010г. е преподавател и екзаминатор по Хирургия и в учебната програма на специалността ”Социални дейности” и „Медицински сестри“ към Медицински колеж-Хасково, Тракийски Университет.

 

Притежава множество сертификати:

•           Експерт  по оценка и акредитация на лечебни заведения за болнична помощ и ДКЦ

•           Сертификат за владеене на английски език   159\2001 год

  • Външен експерт към Фонда за лечение на деца в чужбина/до март 2019/ и от 01.04.2019- Външен Експерт към НЗОК
  • Провежда лекции в: Хирургична клиника Вюрцбург, Германия и Порто, Португалия
  • Републикански консултант по Детска хирургия и Член на Експертния Борд по Детска хирургия към БЛС