RU
Back to top hospitalburgasmed.bg

ДКЦ „Бургасмед“ с тестове за количествено и качествено определяне на антитела за COVID-19

Медицински комплекс „Бургасмед“ вече предлага на своите пациенти възможност чрез нов вид тест да изследват специфични антитела IgG срещy SARS-COV-2-19 по ензимно-свързан имуносорбентен анализ (ELISA).

 

SERION ELISA agile SARS-CoV-2 IgG  е предназначен за идентифициране на антела, изработени в организма след прекарана ковид инфекция или след поставяне на специфична ваксина, предоставяйки индикация за наличието(количество) и качеството им.

 

Подходящ за провеждане е при преболедували COVID-19 лица за оценка наличието и количеството на защитните антитела, такива, лица, които подозират, че са боледували безсимптомно или са били контактни, потенциални донори на хиперимунна плазма за терапевтични цели или ваксинирани лица за оценка изработването на  IgG антитела и проследяване ефекта на ваксината.

 

Тестът позволява количествено изследване на защитните IgG независимо от вида на приложената ваксина или на преболедуване от различните познати до сега мутации на вируса. Подходящ е да се проведе около 20 дни след преболедуване на инфекцията или поставяне на ваксина, а за изследването е необходима венозна кръв, която може да не се взема на гладно.

 

Пробовземането в ДКЦ „Бургасмед“ се осъществява от понеделник до петък в Микробиологична лаборатория (307 кабинет) от 8:00 до 15:00ч. без предварително записване.


Цена на теста:25лв.

 

*Отрицателните резултати не изключват предишна или настояща инфекция. Активната инфекция трябва да се диагностицира с помощта на молекулярна или антигенна диагностика.