RU
Back to top hospitalburgasmed.bg

В МБАЛ "Бургасмед" прилагаме мултидисциплинарен подход при лечение на пациенти с неврологични заболявания

http://flagman.bg/article/126452
 
Имаме сключен договор с РЗОК за лечение всички неврологични заболявания
 
 
- Д-р Хубанова, вече две години сте началник на Неврологично отделение при МБАЛ "Бургасмед". Какво постигнахте за това време?
 
За изминалия период коренно се промени облика на отделението.Когато започнах, тук се лекуваха предимно пациенти с увреждания на периферна нервна система -диабетна полиневропатия, вертеброгенни радикулопатии. Сега това са само част от нашите болни. Лекуваме пациенти с мозъчно - съдова болест, епилепсия, мултиплена склероза,болест на Паркинсон. Имаме сключен договор с РЗОК за лечение всички неврологични заболявания, за които покриваме критериите за второ ниво на компетентност.Пациентите, които постъпват при нас се увеличиха многократно иза да сме им максимално полезни прилагаме интердисциплинарен подход при тяхното лечение.Знаем, че най - честите причини за мозъчно - съдова болест са сърдечно - съдовите заболявания, захарния диабет, дислипидемията.Консултираме болните с кардиолог и ендокринолог, за да бъде оптимизирана тяхната терапия, болните с количествени нарушения на съзнанието и дихателни нарушения превеждаме за интензивно лечение в ОАИЛ, пациентите с мозъчни тумори, част от тези с мозъчни кръвоизливи, или тези с неповлияващи се от консервативно лечение дискови хернии привеждаме за оперативно лечение в Неврохирургично отделение. Смятам, че екипната работа е в основата на нашите успехи и разбира се мениджмънта на болницата, с неговия управленски опит и решения.
 
В отделението е направен основен ремонт - обособена е зала с интензивни легла, където лекуваме най- тежко болните пациенти, болничните стаи са комфортно обзаведени със самостоятелен санитарен възел.Разполагаме с апарати за ЕЕГ, ЕМГ, доплерова сонография, компютърен томограф и ядрено - магнитен резонанс от последно поколение.
 
 
-  В каква посока смятате, че има какво да постигнете?
 
-Влагам цялата си енергия при повече пациенти да проведем тромболитично лечение.  Това е иновативен метод за лечение на остър исхемичен инсулт, приложим в много кратък терапевтичен  прозорец - до 4,5 часа от възникване на първите симптоми - говорни нарушения, двигателен дефицит, лицева асиметрия. Опита ни е изключително обнадеждаващ -при оказана адекватна помощ имаме по - добри здравни резултати,намалена смъртност и по - добър клиничен изход от болестта. Пациентите се възстановяват бързо, не се стига до тежка инвалидизация.
 
 
 
-След като вече разполагаме с медикамент, който "по-добре лекува", защо той не се прилага масово в практиката?
 
- Пациентите идват късно.Минали са часове от началото на първите симптоми и приложението на медикамента вече е противопоказано. Приложен извън времевия прозорец той не е ефективен и крие риск от кървене.Близките на болните трябва да знаят, че с всяка изминала минута след настъпване на инсулта се губят невъзвратимо мозъчни клетки."Time is brain" е девизътнасветовнатаорганизацияпоинсулти. Инсултът  е спешно състояние, при което е необходимо да се реагира мигновенно - веднъж разпознали симптомите да търсят незабавно Спешна помощ и  пациента да бъде транспортиран до лечебно заведение, в което се извършва тромболиза. Нашето отделение е единствено в Област Бургас, където се извършва това лечение.Разбира се, за да се приложи се спазват строги критерии и ако пациента отговаря на тях едва тогава се прави апликацията на медикамента. Ако има контраиндикации се преминава към традиционно лечение - борба с мозъчния оток, невропротекция, подобряване на хемореологията, контрол на кръвното налягане и кръвната захар.
 
 
-Какви са съвременни тенденции в лечението на неврологичните заболявания в другите страни?
 
През  изминалия месец,  присъствах на много голям форум по неврология в чужбина и бях изключително горда от факта, че всички международни консенсуси за лечение на неврологични заболявания се прилагат в нашето отделение. В областта на приложението на тромболитичното лечение разбира се правим първи стъпки.В най-добре организираните  европейски и световни центрове тромболиза се провежда при 12-14% от пациентите с остър инсулт, за България този процент е под един. За да се провежда по-масово това лечение е необходима държавна политика  - провеждане на информационни кампании и обучителни презентации сред населението, обучение на екипите на Спешна помощ, създаване на здравна карта, в която да са обозначени лечебните заведения, в които се извършва тромболиза.