RU
Back to top hospitalburgasmed.bg

Д-р Живко Жеков: Неправилно е разбирането, че ЯМР е най-добрият избор за диагностика на всички заболявания

Намерените инцидентни находки при някои от нашите пациенти повдигат въпроса за необходимостта от приемане на скринингова програма за ранна диагностика на рака на белия дроб, коментира началникът на Отделението по образна диагностика в МБАЛ „Бургасмед“

 

Флагман.бг

19 април 2022г.

 

Д-р Жеков, какви са техническите възможности на МБАЛ „Бургасмед“ по отношение на образната диагностика и какво е нейното ниво в сравнение с други здравни заведения в региона?

МБАЛ „Бургасмед“ разполага с широк арсенал от модерна апаратура за образна диагностика. В нашето отделение имаме комбиниран конвенционален рентгенов апарат за Ро-скопия и Ро-графия Luminos RF Classic Siemens, както и мобилен рентгенов апарат POLIMOBIL-Plus Siemens за графии при “леглото на пациента”. Ехографският ни апарат MyLabSix. ESAOTE е оборудван с две сонди с плаващи работни честоти с възможности за доплерови изследвания на съдове и органи, а апаратът ни за компютърна томография на цяло тяло SOMATOM go.Up дава ново качество на процедурата. Разполагаме и с апарат за магнитнорезонансна томография на цяло тяло MAGNETOM ESSENZA и рентгенов апарат за мамографии - Planmed Sophie Classic.

Към всичко това добавихме и Компютърна радиографска система CR 35-X AGFA и работна станция за последваща обработка на изследванията от компютърна томография и ядрено-магнитен резонанс, оборудвана с необходимия software. Налице са и три работни станции за интерпретация и отразяване на резултатите от образнодиагностичните изследвания. Тази медицинска апаратура за образна диагностика е есенциално необходима за осъществяване на качествена диагностика.

 

Колко често трябва да се правят например рентгенови снимки или скенери – само при определен симптом или съмнения, или трябва и профилактично човек да се подлага на такива? Не е ли магнитно-резонансна томография най-добрият метод за изследване?

Трябва да се има предвид,че диагнозата на всички заболявания е процес, който отнема различно време и ресурси в зависимост от нозологичната единица. От ключово значение за осъществане на диагностичния процес са необходими качествен и обстоен клиничен преглед, подходящи клинико-лабораторни изследвания, включително електрофизиологични, а при необходимост и образно-диагностични изследвания.

При спазване на принципа в образна диагностика: „ от по-евтиния и достъпен метод за диагностика, към по-високотехнологичния метод“ , обичайно времето за диагностика се редуцира, но също така този път ни дава възможност да изберем най-подходящия метод на всеки етап от диагностичния процес.

Тук е мястото да се опитам да развенчая неправилното разбиране,че по-високотехнологичния метод като и ядрено-магнитен резонанс и позитронно-емисионна томография-CT са най-добрия избор за диагностика на всички заболявания. Липсата на осведоменост у някои наши пациенти, и не само, им дава фалшивото самочуствие, че биха могли да си самоназначават високотехнологични изследвания, имайки финансовата възможност.

Трябва да отбележа, че ако тези изследвания бъдат направени при липса на ясни диагностични задачи, крайната цел, а именно поставянe на точна диагноза, би могла да бъде пропусната. Причините за този феномен са неправилно определена зона на интерес за изследване, или неправилно подбран протокол за изследване.

В крайна сметка „Ако не знаеш къде отиваш, всеки път ще те отведе там“. Съществуват подходящи и неподходящи методи в образната диагностика. Изборът на диагностичен метод се уточнява при комуникацията между рефериращия специалист и специалиста по образна диагностика.

Моят съвет към пациентите е да се вслушват и изпълняват съветите на лекуващите ги лекари и своевременно да предоставят резултатите от проведините изследвания с оглед стратегически правилно планиране на диагностично-лечебния процес.

 

Хирурзи от МБАЛ „Бургасмед“ казват, че благодарение на пандемията и зачестилите рентгенографии и скенери, редица тумори са открити в по-ранен стадии, т.е. стават лечими. Колко належащо е въвеждането на програма за ранна диагностика на рака на белия дроб, например?

През последните приблизително две години във връзка с COVID-пандемията, предизвикана от вируса SARS-CoV-2, в отделението по образна диагностика направихме много компютърни томографии на гръдна клетка с оглед диагностика на специфичната вирусна инфекция, поразяваща белия дроб. Отразяването на резултатите от проведените прегледи е според CO-RADS – стандартизирана система за рапорт при пациенти със съмнения за SARS-CoV-2 вирусна инфекция.

За съжаление, като инцидентни находки при някои от нашите пациенти регистрирахме първични неопластични процеси на белия дроб в ранен стадий на развитие. Тези случаи практически повдигат въпроса за необходимостта от приемане на скринингова програма за ранна диагностика на рака на белия дроб. Такива програми съществуват в редица държави, като например в САЩ, чиято програмата включва ежегодно нискодозова компютърна томография за детекция на белодробни нодули при възрастни пациенти между 50-80г. пушещи над 20-кутии цигари на година и бивши пушачи до 15 години от отказа от тютюнопушене.

С радост бих искал да споделя, че в отделенията по неврохирургия, белодробна и коремна хирургия се извъшват успешни оперативни интервенции с голям обем и сложност при редица заболявания на пациенти.


Какво е облъчването при образни изследвания и как съотношението полза-риск подкрепя този вид диагностика?

При съвременните апарати за компютърна томография с развитието и въвеждането на stellar –детектора се създаде възможност за получаване на висококачествени образи при редукция на пациентската доза до 50%. В отделението по образна диагностика е предприета политика на извършване на своеобразен скрининг на пациенти на възраст над 50 години с назначена компютърна томография на лумбален или торакален отдел на гръбначен стълб.

При тези пациенти обемът на изследването не се ограничава в споменатите вече сегменти от аксиален скелет, а включва и корем и таз при пациенти с назначена КТ на лумбален отдел, а при пациентите с назначена КТ на торакален отдел включваме обема на гръдна клетка и горен абдомен. Този на практика увеличен обем на зоната на клиничен интерес ни дава възможност освен да определяме точна диагноза на заболяванията ангажиращи аксиален скелет, но и да откриваме заболявания в ранен стадий на бял дроб, гастроинтестинален тракт, пикочоотделителна система, опорнодвигателен апарат и др. Разбира се, че този увеличен обем на зоната на клиничен интерес отнема време на рентгенолога, интерпретиращ изследването, а ползите за пациента от навременна диагностика са безспорни.

Важен фактор за нарастващото доверие от страна на нашите пациенти и на колеги от други лечебни заведения към нашата работа в Отделението по образна диагностика в МБАЛ“Бургасмед“ е, че не се задоволяваме единствено с откриването на основни патологични процеси, а правим всичко възможно да стадираме патологичните процеси според международно приетите правила за стадиране на всеки патологичен процес.

В рентгенологичните рапорти често включваме и препоръки за следващи стъпки необходими за разкриването на всички аспекти на патологичните процеси, които в крайна сметка имат отношение към правилния избор за провеждане на лечебен процес.

 

Визитка

Д-р Живко Жеков е началник на Отделение по образна диагностика в МБАЛ „Бургасмед“. Той завършва Медицински университет Варна през 1996г. Д-р Жеков притежава удостоверения по компютърна томография, по магнитно-резонансна образна диагностика, по образна диагностика на заболяванията на млечната жлеза. Има и сертификати по рентгенология и абдоминална ехография, по образна диагностика на заболяванията в областта на главата и шията (без ползване на апаратура), по мамография и по здравен мениджмънт.