RU
Back to top hospitalburgasmed.bg

ДКЦ "Бургасмед"

ДКЦ ДКЦ ДКЦ
ДКЦ

Диагностично- консултативен център "Бургасмед" разполага с консултативни кабинети по следните медицински направления:

-Неврохирургия
-Нервни болести
-Кардиология
-Детски болести
-Хирургия
-Гастроентерология
-Вътрешни болести
-Акушерство и гинекология
-Ушно – носно – гърлени болести
-Ортопедия и травматология

Разкрити са и специализирани медико-диагностични лаборатории:

Образна диагностика
-ново поколение ядрено-магнитен резонанс
-ново поколение 64 срезов компютърен томограф
-ново поколение мамограф
-модерни ехографски системи

Клиничналаборатория
-Хематологиченанализатор BC 30S –кръвна картина с 21 показателя ;
-Биохимичен анализатор BS 200E – глюкоза,чернодробни ензими , урея ,креатинин , холестерол , триглицериди , HDL, LDL холестерол
-Имунологичен анализатор –AIA 360 –хормони , туморни маркери, тропонин
-Кръвно – газови електролитен анализатор- PH , O2, CO2 , Na , K, Cl
-Коагулометър- протромбиново време , INR, фибриноген
-Уринен анализатор – урина 10 показателя
-Глюкоанализатор – периферна кръвнакартина за няколко секунди
-Анализатор за гликиран хемоглобин

ДКЦ „Бургасмед“ разполага с лекарски кабинети за първични и консултативнипрегледи и работи в тясна връзка с отделенията на болницата.

Диагностично-консултативен център „Бургасмед” има сключен договор с НЗОК.

Телефон ДКЦ:
+359 892 222 525


МБАЛ „Бургасмед”

+359 892 222 525

МБАЛ „Бургасмед”

+359 56 999 980

Експресен PCR тест COVID-19

+359 892 222 686

СПЕШНА ПОМОЩ

+359 890 122 150