RU
Back to top hospitalburgasmed.bg

Д-р Кремена Недева - Атанасова

Отделение по Нервни болести
Невролог
Нервни болести

Завършва висше медицинско образование през 2001 г. във Висш медицински институт гр.Пловдив.

Притежава свидетелство за призната специалност по Нервни болести от 2007 г.

Притежава свидетелство за професионална квалификация за правоспособност по " Невросонология" , издадено от МУ София.

Притежава свидетелстов за професионална квалификация за правоспособност по " Клинична електроенцефалография" , издадено от МУ София.

Графици за прием


Етаж Кабинет № График Прием
6 Нервни болести Понеделник
14:00-17:00
Вторник
09:00-13:00
Петък
14:00-17:00
checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием

График ДКЦ

График ДКЦ

Отделение по Нервни болести

Отделение по Нервни болести

Отделение по Хирургия

Отделение по Хирургия