RU
Back to top hospitalburgasmed.bg

Д-р Пламен Лъвчиев

Отделение по Нервни болести
Лекар-специалист
Нервни болести

Завършва висше медицинско образование в Медицински университет гр. Варна през 1997 г. 

Притежава свидетелство за призната специаност по Нервни болести  от Медицински университет гр. Варна .

Притежава сводетелство за професионална квалификация за правоспособност по " Клинична електромиография" , издадено от МУ София 

Графици за прием


Етаж Кабинет № График Прием
6 Нервни болести Понеделник
09:00-13:00
Сряда
09:00-13:00
Четвъртък
09:00-13:00
checkНЗОК
not checkДЗОФ
checkплатен прием

График ДКЦ

График ДКЦ

Отделение по Нервни болести

Отделение по Нервни болести

Отделение по Хирургия

Отделение по Хирургия