RU
Back to top hospitalburgasmed.bg

Д-р Пламен Видолов

Отделение по Гръдна хирургия
Лекар-специалист
Хирургия
Хирургия/Гръдна хирургия

Д-р Видолов завършва медицина в ВМИ - Стара Загора . 

Придобива специалност по Хирургия в МУ гр. София и специалност по Гръдна хирургия в Тракийски университет гр. Стара Загора. Притежава Диплома за обществено здраве и здравен мениджмънт.

Притежава Удостоверение за продължителна квалификация: Нациг. до стандарти за лечение на рака;

Притежава Удостоверение за продължителна квалификация: огнестрелни наранявания; 

Притежава Удостоверение за следдипломна квалификация: Бронхология;

Притежава Удостоверение за следдипломна квалификация:Детска гръдна хирургия; 

Притежава Удостоверение за следдипломна квалификация: Сърдечна хирургия;

Притежава Удостоверение за следдипломна квалификация:Гръдна хирургия- хранопроводна хирургия;

Работи като главен асистент по хирургия в УМБАЛ Стара загора от 1990г. до 2005г. 

От 2005г. до 2008г. работи в УМАЛ Героги Странски гр. Плевен като хирург - главен асистент.

От 2008г до 2012г.работи като началник на отделение по Гръдна хирургия към УМБАЛ Георги Странски гр. Плевен 

От 2012г. до 2020г. работи като асистент Катедра Хирургични болести към МФ на МУ - Плевен . 

Към настоящият момент др. Видолов в лекар специалист по Хирургия и Гръдна хирургия към отделение по Гръдна хирургия в МБАЛ Бургасмед .

Графици за прием


Етаж Кабинет № График Прием
5 Гръдна хирургия Понеделник
14:00-16:30
Сряда
14:00-16:30
checkНЗОК
not checkДЗОФ
checkплатен прием

График ДКЦ

График ДКЦ

Отделение по Нервни болести

Отделение по Нервни болести

Отделение по Хирургия

Отделение по Хирургия