RU
Back to top hospitalburgasmed.bg

Д-р Живко Жеков

Отделение по Образна диагностика
Началник отделение
Образна диагностика

Д-р Жеков завършва висше медицинско образование Медицински университет Варна през 1996г.

Притежава удостоверение по компютърна томография.

Притежава удостоверение по магнитно-резонансна образна диагностика.

Притежава удостоверение по здравен мениджмънт.

Притежава удостоверение по образна диагностика на заболяванията на млечната жлеза.

Притежава удостоверение по рентгенология и абдоминална ехография.

Притежава удостоверение по образна диагностика на заболяванията в областта на главата и шията (без ползване на апаратура)

Притежава удостоверение за мамография.

Графици за прием


Етаж Кабинет № График Прием
1 Образна диагностика Понеделник- Петък
07:00-08:00
15:00-18:00
checkНЗОК
not checkДЗОФ
checkплатен прием

График ДКЦ

График ДКЦ

Отделение по Нервни болести

Отделение по Нервни болести

Отделение по Хирургия

Отделение по Хирургия