RU
Back to top hospitalburgasmed.bg

Mногопрофилна болница за активно лечение "Бургасмед" е част от верига лечебни заведения, функциониращи на територията на Република България.
За пациентите в МБАЛ и ДКЦ "Бургасмед" се грижат едни от най-добрите специалисти в България, които успешно си партнират с водещи професионалисти от други български и чуждестранни болници. По-голямата част от лекарите са специализирали в чужбина, което дава възможност при по-сложни клинични случаи, да се осъществяват консултации с водещи специалисти от съответната област от Клиники както в България, така и чужбина.
Медицински комплекс "Бургасмед" работи с утвърдени български и международни фирми - доставчици на съвременна апаратура, инструментариум и медицински консумативи.