Клинична лаборатория

На територията на ДКЦ Бургасмед има разкрита и Клинична лаборатория , осъществяваща целия пакет клинико - лабораторни изследвания .