Отделение по Неврохирургия

Отделението по Неврохирургия се намира на 3-и етаж на МБАЛ Бургасмед, и има разкрити 11 болнични легла.

Всяка стая разполага със самостоятелен санитарен възел и с телевизор. Към отделението е ситуирана операционна зала, която е оборудвана със съвременна оперативна техника за извършване на широк набор от неврохирургични интервенции.

Залата разполага с невронавигационна система за прецизен хирургичен подход, оборудвана със специализиран софтуер за мозъчна хирургия, гръбначна хирургия и ортопедия. Операционната зала разполага със система за видеоконтрол и запис на  оперативните интервенции.

В отделението се извършват рутинни и микроинвазивни операции в следните направления:

Провежда се диагностика на заболяванията на нервната система, консервативно лечение при невротравми.

Осигурява се планов прием и по спешност през приемните кабинети на лечебното заведение.

Планови прегледи се провеждат от понеделник до четвъртък (от 08:30 до 10:00 ч.).

 

Контакти:

Началник отделение, д-р Людмил Гецов - 0889 430 888

Старша медицинска сестра: 0892 222 532

Медицински сестри: 056 998 066