Отделение по Клинична лаборатория

Клиничната лаборатория има сключен договор с НЗОК
Клинична лаборатория към МБАЛ „БУРГАСМЕД - Бургас“ разполага със най-съвременна медицинска апаратура за анализ на следните изследвания:
Хематология
Биохимия
Електролити
Кръвосъсирване и коагулация
Урина
Имунохимия
Хормони
Туморни маркери
КГА
Клиничната лаборатория участва в Националната система за външна оценка на качеството
В лабораторията се извършва ежедневен вътрешен контрол
Лабораторията работи със затворена система за взимане на кръв което осигурява безопасността на пациентите