Отделение по Съдова хирургия

 

Отделението по съдова хирургия на МБАЛ "Бургасмед" се намира на ет. 5 в новооткрития корпус на лечебното заведение.

 

Структурата разполага с 20 легла в модерно обзаведените стаи, където за пациентите полага грижи опитен екип от лекари и медицински персонал.

 

Отделението е сертифицирано  в III-то, най-високо ниво на компетентност. То разполага с нужното за модерна диагностика и терапия оборудване, и предлага на пациентите си най-съвременни методи на лечение на артериалните и венозни заболявания.

 

В него се извършват пълната гама, както отворени, така и ендовасксуларни интервенции. Отделението разполага с всички модерни средства за ултразвукови и ангиографски  методи за диагностика.

 

Оперативната дейност се извършва в самостоятелно обособена зала в новия операционен блок.

 

Отделението има договор с НЗОК за следните клинични пътеки:


017.1     Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години

018.1     Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация за лица над 18 години

020.1     Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години

024         Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове, за Блок 1

123         Оперативно лечение на абдоминална аорта, долна празна вена и клоновете им

124         Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморо-поплитеалния и аксило-брахиалния сегмент

125         Оперативно лечение на клонове на аортната дъгa

126         Спешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни със съдови заболявания (тромбектомии, емболектомии, ампутации и симпатектомии)

127         Консервативно лечение на съдова недостатъчност

128         Консервативно лечение с простагландинови/простациклинови деривати при съдова недостатъчност

129         Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията й

 

Телефон за контакт: 0892 222 756 (от 8:00 до 16:00ч., всеки работен ден от седмицата)