Отделение по Неонатология

Диагностични и терапевтични процедури:
- Кардио- пулмонална ресусцитация при деца със забавена адаптация;
-Грижи и проследяване на здраво новородено ;
- Интензивни грижи и лечение на рискови новородени , включително родени след IVE;
-Интензивна терапия и изкуствена белодробна вентилация , сърфактант терапия, CPAP.
- Специални грижи и терапия при недоносени деца с ниско ( под 2500 гр. ) и много ниско ( под 1500 гр. ) тегло при раждането;
- Трансфонтанелна ехография при рискови новородени и деца родени преди 34 г.с.;
Абдоменална ехография при индикации;
-Скрининг на слуха с OAE;
- Диагностична лумбална пункция при новородени с неврологична симптоматика ;
- други терапевтични процедури : инфузия на концентрирани разтвори за перентерално хранене , инфеия на кръв и кръвни съставки , антиинфекциозни медикаменти , стероиди , фактори на кръвосъсирването.

Телефон за контакт: 056/99 80 32