Отделение по Вътрешни болести

Прилагат се следните диагностични и терапевтични изследвания и медицински процедури: 
диагностичен ултразвук на коремни органи и плеврална кухина;
- ендоскопско изследване на храносмилателния тракт с биопсия;
- ендоскопска полипектомия;
- чернодробна биопсия ;
-ендоскопско връзково лигиране и склерозиране на варици на хранопровода ;
- ендоскопска хемостаза на кръвоизливи от гастроинтестиналния тракт;
- коремна и плеврална пункция с биохимично и цитологично изследване на коремен и плеврален пунктат;
Към отделението има приемен кабинет, в който се осъществява планов и спешен прием и контролни прегледи на пациентите.
Отделението разполага с отлични комуникативни възможности с останалите клинични и параклинични специалисти и структури на болницата.

Телефон за контакт: 056/ 99 80 88