Отделение по Нервни болести

В неврологичното отделение се провежда.
- Спешна лечебно- реанимационна дейност
-Диагностично- лечебна дейност.
Лекуват се болни със заболявания на централната и периферна нервна система и техните усложнения.
Осъществява се спешна хоспитализация, интензивна терапия и грижи за болни с остро нарушение на мозъчното кръвообращение по клинични пътеки.Диагностика и лечение на рисковите състояния на мозъчно съдовата болест.
Приемът на спешно болни е 24 часа в денонощието, включително и в празничните дни.
Отделението разполага със специалисти невролози.Винаги е възможна връзка с началник отделението.
При нужда може да се осъществи консултации с профилирани специалисти от болницата и с републикански консултанти.

Телефон за контакт: 056/ 99 80 76