Отделение по Хирургия

Отделението по хирургия покрива III-ниво на компетентност съгласно изискванията на медицинския стандарт по хирургия. III-ниво на компетентност е най-високото ниво за всяка хирургична клиника в България. То включва:
Оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност на всички заболявания на гастро-интестиналната система, жлъчно -чернодробната система, далака, ретроперитонеалното пространство, щитовидната, надбъбречните жлези, ануса и перианалното пространство , намеса на един и повече органи на един етап, едновременна намеса върху орган или органи от две области /кухини /остър хирургичен корем, заболявания изискващи високо-специализирани оперативни процедури.
В това число се включват и по-голямата част от онкологичните заболявания на органите на коремната кухина, млечната жлеза и щитовидната жлеза.
Обемът на дейност за това ниво на компетентност включва най-малко по 1000 операции годишно от които 50% с голям и много голям обем и сложност.
Изброените по-горе дейности отделението изпълнява в пълен обем.
Отделението по Хирургия е единственото отделение в Бургаска област , в което се осъществяват лапароскопски интервенции при спешни хирургични състояния при онкологични заболявания на дебелите черва, жлъчно- чернодробната и панкреатична система .

Телефон за контакт: 056 /99 80 60